Opleiding & vorming

john-mark-smith-is7wfx_f_ug-unsplash.jpg
Vormingen, trainingen en opleidingen op maat van uw vraag en nood

Liftin organiseert opleidingen, vormingen en trainingen in de vorm van oa seminaries en/of “in-huis” opleidingen.

Liftin heeft vandaag een uitgewerkt programma "leadership in de zorg" i.s.m zorgexperten met een actuele ervaring met de werkvloer.

Leidinggevenden ervaren de behoefte aan ondersteuning van collega’s in de aanpak van dagdagelijkse praktijksituaties. Hiervoor worden 5 intervisies georganiseerd die gebruik maken van de Action Learning Methode met als motto : “geen leren zonder actie, geen actie zonder leren”.
Deze methodiek is  niet gericht op het krijgen van suggesties van anderen, maar wel op de herformulering van situaties of problemen met daaraan gekoppeld een faciliterende vraagstelling om zelf op zoek te gaan naar te ondernemen acties.
Het is een actieve houding aannemen tegenover het alleen maar denken, voelen en passief blijven.
Voor  leidinggevenden die de noodzaak voelen om individueel dieper in te gaan op thema’s is er  vrijblijvend mogelijkheid voor individuele coaching.

Dit aangeboden leiderschapstraject wil een steun in de rug zijn voor de leidinggevende.  De focus van het programma ligt op  verdere persoonlijke  groei (ontwikkeling) en het versterken van leiderschapsvaardigheden.
Een traject wordt gestart met minimum 8 en maximum 10 deelnemers.

 

Programma leiderschap in de zorg
Programma leiderschap in de zorg

Samenwerken?

Elke samenwerking begint met een vrijblijvend gesprek

Contacteer ons