Liftin groeit en zoekt nieuwe collega’s

 Terug naar nieuws

Liftin transformeert de Ouderenzorg in Vlaanderen!

11/01/2024

Steeds meer zorgorganisaties doen beroep op tijdelijke en specifieke expertise op management- en directieniveau, ook binnen de ouderenzorg in Vlaanderen.

Vanuit de realisatie van onze missie (“We ontzorgen elke organisatie in de zorgsector, die kampt met een tijdelijke onbeschikbaarheid van

beleidsverantwoordelijken of met een tekort aan kennis en expertise”) heeft Liftin een team van experten voor de ouderenzorg opgebouwd in de voorbije jaren. 

Dit zijn Hilde Dierckx, Guy Deelkens en Ronny Lemmens. Eerder hebben Ine Bauters en Luc Demyttenaere vanuit hun zeer ruime zorg-expertise ook

opdrachten gedaan in de ouderenzorg.


De opdrachten van onze interim-managers binnen de ouderenzorg situeren zich hoofdzakelijk op het vlak van enerzijds beleidsmatige uitdagingen en anderzijds het

budgetgericht werken met focus op kwaliteit van zorg, zowel voor bewoners als voor medewerkers.


Wat zijn de troeven van onze interim-managers? Ze zetten hun jarenlange praktijkervaringen in, om via een eerste screening of een meer uitgebreid

assessment zicht te krijgen op de sterke punten en de uitdagingen van de organisatie alsook op de bekommernissen en bezorgdheden van het bestuur van

de organisatie. Daarnaast nemen ze ook per direct de functie op zich om de continuïteit van de dagelijkse werking en diverse beleidsaspecten te garanderen.

Wet- en regelgeving alsook beleidsevoluties in de sector van de ouderenzorg zijn parate kennis.


Het werken met schaarse middelen vergt het (durven) maken van keuzes, zowel voor ‘vandaag’ als voor de toekomst. De jarenlange expertise en veelheid aan

opdrachten biedt onze interim-manager de mogelijkheid om eerdere resultaatgerichte benaderingen en good-practices te herkaderen bij volgende

opdrachten. Ook voor hands-on vragen in de dagelijkse werking staat onze interim-manager klaar.


Binnen de opdrachten in de ouderenzorg ondersteunen onze interim-managers steeds het werken aan kwaliteit van zorg. Dit doen ze onder andere door

zorginstellingen voor te bereiden op een bezoek van de Zorginspectie alsook door het ondersteunen bij en het uitwerken van de remediëringsplannen.

Meerdere zorgorganisaties in de ouderenzorg hebben tijdens de interim-opdrachten gevraagd aan Liftin om ‘diep genoeg te kijken’ en hen te ondersteunen in hun

beleidsmatige en dagelijkse werking. 


Vanuit deze vraag is Liftin aan de slag gegaan en heel binnenkort kunnen we u hier meer over vertellen! 


Samenwerken?

Contacteer ons