Liftin groeit en zoekt nieuwe collega’s

 Terug naar nieuws

GVT Gandae

01/01/2022

Liftin is voor de eerste maal gestart in een VAPH organisatie m.n. GVT Gandae : 

Het gezinsvervangend tehuis Gandae (vzw) is een residentiële voorziening voor werkende volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Door individueel aangepaste begeleiding biedt GVT Gandae de bewoners een thuis waar ze zich goed voelen. 
GVT Gandae begeleidt de bewoners bij de uitbouw van een volwaardig functioneren in de maatschappij. Een zinvolle daginvulling wordt aangeboden aan bewoners van gepensioneerde leeftijd en bewoners die omwille van economische of medische redenen al dan niet tijdelijk werkloos zijn

Samenwerken?

Contacteer ons