Referenties in tal van gezondheidszorgdomeinen

 Terug naar referenties

Businessplan Medicatielogistiek

CHWAPI

Advisering & Projectwerking

01/2020 – 05/2020

Chwapi vroeg om hen te begeleiden bij het opstellen van een business plan voor de medicatielogistiek van het ziekenhuis op (middel)lange termijn, rekening houdend met de accreditatienormen en met een duidelijke focus op efficiëntie en kwaliteit.

Het business plan zelf diende rekening te houden met investeringskosten en personeelskosten, resulterend in de berekening van een TCO op 10 jaar.

Danny Van Hoof was verantwoordelijk voor het project management van dit project, alsook voor de inhoudelijke inbreng bij het definiëren van de toekomstige apotheek, en de opmaak van het business plan

Meer info over dit project?

Danny Van Hoof

Tel: (+32)497 51 12 62

Danny Vanhoof

Samenwerken?

Contacteer ons