Referenties in tal van gezondheidszorgdomeinen

 Terug naar referenties

Coaching leidinggevende Spoedgevallen

AZ Sint Franciscus Ziekenhuis

Coaching

In een coachingstraject zijn de medewerker, de leidinggevende en de coach betrokken partijen. Elk van deze heeft in dit proces zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

A/ De rol van de coach:

 • Bewustzijn te creëren over persoonlijke sterktes, blinde vlekken en zwaktes.
 • Stil te staan bij de huidige manier van denken en handelen en het effect daarvan op relaties, resultaten.
 • Deze gedachten en handelingen te challengen en samen te zoeken naar het effect daarvan op relaties en resultaten.
 • De coachee verantwoordelijk te houden voor de eigen evolutie en leerproces.
 • Vertrouwelijkheid te bewaren.
 • Stimuleert de coachee om zelf tussentijds de inzichten en acties te bespreken met de leidinggevende.

B/ De rol van de leidinggevende:

 • Zorgt bij aanvang van het traject dat er helderheid is over het verwachte leerproces en de doelen.
 • Toont interesse in de terugkoppeling van de coachee over de coaching sessie.
 • Geeft regelmatige ontwikkelingsgerichte feedback aan de coachee.
 • Reflecteert over hoe hij/zij het oude gedrag van de coachee mogelijks zelf mee in stand houdt, bespreekt dit met de coachee en zoekt samen naar oplossingen.

C/ De rol van de coachee:

 • Bepaalt in samenspraak met de leidinggevende rond welke doelstellingen in dit traject gewerkt zal worden.
 • Neemt volledige verantwoordelijkheid over het resultaat van dit traject.
 • Is bereid stil te staan bij het eigen functioneren en zich kwetsbaar op te stellen.
 • Gaat aan de slag met deze andere manier van denken en vraagt feedback.
 • Bespreekt het eigen leerproces met de leidinggevende/HR na ieder coaching gesprek.

Meer info over dit project?

Iny DeWymmer

Managing partner

Tel: (+32)474 65 52 97

Iny Dewymmer

Samenwerken?

Contacteer ons