Coaching leidinggevende Spoedgevallen

sfz_logo_cmyk_voluit.jpg

In een coachingstraject zijn de medewerker, de leidinggevende en de coach betrokken partijen. Elk van deze heeft in dit proces zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

A/ De rol van de coach:

 • Bewustzijn te creëren over persoonlijke sterktes, blinde vlekken en zwaktes.
 • Stil te staan bij de huidige manier van denken en handelen en het effect daarvan op relaties, resultaten.
 • Deze gedachten en handelingen te challengen en samen te zoeken naar het effect daarvan op relaties en resultaten.
 • De coachee verantwoordelijk te houden voor de eigen evolutie en leerproces.
 • Vertrouwelijkheid te bewaren.
 • Stimuleert de coachee om zelf tussentijds de inzichten en acties te bespreken met de leidinggevende.

B/ De rol van de leidinggevende:

 • Zorgt bij aanvang van het traject dat er helderheid is over het verwachte leerproces en de doelen.
 • Toont interesse in de terugkoppeling van de coachee over de coaching sessie.
 • Geeft regelmatige ontwikkelingsgerichte feedback aan de coachee.
 • Reflecteert over hoe hij/zij het oude gedrag van de coachee mogelijks zelf mee in stand houdt, bespreekt dit met de coachee en zoekt samen naar oplossingen.

C/ De rol van de coachee:

 • Bepaalt in samenspraak met de leidinggevende rond welke doelstellingen in dit traject gewerkt zal worden.
 • Neemt volledige verantwoordelijkheid over het resultaat van dit traject.
 • Is bereid stil te staan bij het eigen functioneren en zich kwetsbaar op te stellen.
 • Gaat aan de slag met deze andere manier van denken en vraagt feedback.
 • Bespreekt het eigen leerproces met de leidinggevende/HR na ieder coaching gesprek.

Contactpersoon Liftin

foto-liftin.jpg

Patrick Van Slambrouck

Interim manager/expert

Tel: 0497 592517

Bekijk profiel
logo

Samenwerken?

Elke samenwerking begint met een vrijblijvend gesprek

Contacteer ons