building

Lift up to a higher level

 

Liftin geeft uw organisatie "een lift" met als doel uw werking te analyseren, te optimaliseren én de patiënt-en personeelstevredenheid "up te liften". 

In functie van de vraag en de noden van elke zorgorganisatie, is Liftin dé partner die  oplossingen biedt, om een tijdelijke onbeschikbaarheid of suboptimaal functioneren van beleidsverantwoordelijken te verhelpen en dit door het organiseren van: 

 • Interim management voor directie en kaderpersoneel
 • Coaching van leidinggevenden met het oog op het verhogen van hun competentie
 • Coaching van teams om de samenwerking en de resultaten te verbeteren
 • Advisering en projectwerking met het oog op de ontwikkeling en explicitering van de strategie, de optimalisatie van kwaliteit en performantie van processen

Liftin voorziet interim management, coaching, advisering en opleiding in verschillende domeinen van gezondheidszorgmanagement: 

 • Strategie op organisatie-en dienstniveau
 • Beheerscontrole met inbegrip van beleidsinformatie en beleidsplanning
 • Functioneel management op directieniveau (algemeen, medisch, verpleegkundig-paramedisch, financieel, HRM, ICT, facilitair en logistiek)
 • Procesmanagement inclusief kwaliteits-, risico-en patiëntveiligheidsbeleid

Wie zijn we?

team

Wie zijn we?

Ontdek de gezichten achter Liftin:

 • Ervaringsdeskundigen met een E.Q.
 • Professionals met een jarenlange managementervaring
 • Experten die in staat zijn om uw organisatie een "lift"te geven
 • Allen met een grote inzet om uw werking te optimaliseren én patiënt- en personeelstevredenheid "up te liften"
team
Staffunctie zorgdepartement
Staffunctie zorgdepartement
Ondersteuning in het behalen van het accreditatielabel
Ondersteuning in het behalen van het accreditatielabel
Strategische begeleiding
Strategische begeleiding
Facilitair directeur
Facilitair directeur
Strategische oefening
Strategische oefening
Ondersteuning Facilitair departement
Ondersteuning Facilitair departement
Quick scan dienst Anatoom-Pathologie
Quick scan dienst Anatoom-Pathologie
Quickscan van de apotheek
Quickscan van de apotheek
Projectleider Nieuwbouwziekenhuis
Projectleider Nieuwbouwziekenhuis
Coaching hoofdverpleegkundige en team
Coaching hoofdverpleegkundige en team
Doorlichting verpleegkundig departement
Doorlichting verpleegkundig departement
Verpleegkundig- en paramedisch directeur
Verpleegkundig- en paramedisch directeur
Strategische oefening
Strategische oefening
Coaching impact COVID-19 zorgteams
Coaching impact COVID-19 zorgteams
Coaching K-delta
Coaching K-delta
Quickscan verpleegafdelingen
Quickscan verpleegafdelingen
Operationeel directeur
Operationeel directeur
Ondersteuning accreditatietraject
Ondersteuning accreditatietraject
Coaching Universitair kinder-en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis
Coaching Universitair kinder-en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis
Zorgmanager Cluster CIVO
Zorgmanager Cluster CIVO
Formulering en implementatie van de Zorgstrategie
Formulering en implementatie van de Zorgstrategie
Procesoptimalisatie opname
Procesoptimalisatie opname
Directeur WZC
Directeur WZC
Quickscan Operatiekwartier
Quickscan Operatiekwartier
Analyse en advisering werking vakgroepen
Analyse en advisering werking vakgroepen
Algemeen Directeur
Algemeen Directeur
Crisismanager
Crisismanager
Coaching verpleegafdeling
Coaching verpleegafdeling
Crisismanagement COVID-19
Crisismanagement COVID-19
Interim management
Interim management
Crisismanagement
Crisismanagement
Strategie oefening
Strategie oefening
Anoniem-strategie
Anoniem-strategie
Instructiesessie NIAZ
Instructiesessie NIAZ
Audit
Audit
Anoniem-crisismanagement
Anoniem-crisismanagement
Anoniem-strategie
Anoniem-strategie
Ondersteuning organisatieontwikkeling
Ondersteuning organisatieontwikkeling
Interim CMO
Interim CMO
Verpleegkundig-en paramedisch Directeur
Verpleegkundig-en paramedisch Directeur
Zorgmanager
Zorgmanager
Liaison ICT en nieuwbouw
Liaison ICT en nieuwbouw
Medisch Directeur
Medisch Directeur
Programma leiderschap in de zorg
Programma leiderschap in de zorg
Coaching leidinggevende Spoedgevallen
Coaching leidinggevende Spoedgevallen
GVT Gandae
GVT Gandae

Visie van liftin

blur

Liftin werkt vanuit een systemische visie, waarbij het optimaliseren van de interactie tussen mensen, diensten en organisaties vooropstaat. Dit gebeurt binnen een holistische aanpak.

Het doel van de lift is het verhogen van de zelfwaarde van de zorgverleners, met het oog op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Om deze visie te realiseren, werkt Liftin, samen met een uitgebreide groep van professionals met uiteenlopende profielen. Zij beschikken over specifieke competenties die noodzakelijk zijn binnen een gezondheidszorgorganisatie.

blur

Samenwerken?

Elke samenwerking begint met een vrijblijvend gesprek

Contacteer ons