Liftin groeit en zoekte nieuwe collega’s

 Terug naar nieuws

Liftin, uw partner in crisismanagement

15/03/2021

Business Continuity Planning (BCP) tijdens COVID in de residentiële ouderenzorg

 

Als interim- en coachingorganisatie is Liftin in 2020 door de Vlaamse overheid aangesteld om ondersteuning te bieden aan ouderenzorgvoorzieningen door het inzetten van crisismanagers in de COVID problematiek.

Hilde Dierckx en Ine Bauters, alsook Luc Demyttenaere en Myriam De Bruyn hebben tot op heden namens Liftin in 7 verschillende woonzorgcentra de functie van crisismanager op zich genomen. 

Hierbij hebben ze directieleden, leidinggevenden alsook medewerkers bijgestaan in de dagelijks variërende complexe beleidsmatige- en operationele uitdagingen. 

 

De specifieke expertise en jarenlange praktijkervaring van onze interimmanagers sluit steeds aan bij de noden van de dag. Zo hebben ze onder andere per direct taken van directie en leidinggevenden overgenomen bij hun afwezigheid, de personeelsplanning aangepast, COVID maatregelen à la minute bijgesteld (met focus op cohortering) en is er ook mentale support gegeven aan wie het nodig had. 

Een heldere en eerlijke communicatie staat centraal in geval van interim- en crisismanagement! De verwachtingen van alle betrokkenen dienen duidelijk en correct afgestemd te zijn op een situatie die onvoorspelbaar kan evolueren. 

Dankzij de jarenlange ervaring als directielid en/of leidinggevende zijn onze interim/crisismanagers in staat om waar nodig het roer in handen te nemen en dit binnen het eigen (strategisch) beleid van de zorginstelling. Taakgerichtheid, actie en focus op mogelijke opportuniteiten staan hoog op de agenda, bv bij onvoorziene problemen in de supply chain. Risicomanagement en -beheersing is dan ook een fundamentele competentie van onze interim/crisismanagers waar we trots op zijn!!

Het is onduidelijk wat de komende weken en maanden gaan brengen. Vanuit Liftin staan we paraat om zorginstellingen te ondersteunen en te coachen in de dagelijkse operationele alsook strategische beleidsuitdagingen!!

Samenwerken?

Contacteer ons