Referenties in tal van gezondheidszorgdomeinen

 Terug naar referenties

Projectmanager Defusie AZ Sint Jan Brugge - Oostende

AZ St Jan Brugge

Advisering & Projectwerking

Het bestuursorgaan van AV Serruys Oostende heeft in 2021 beslist om uit te treden van het AZ St Jan Brugge – Oostende AV. De uittreding is een complex gegeven waar diverse aspecten moeten worden geregeld, zoals aankoopcontracten, verzekeringscontracten , financiële afrekeningen van de balansen ,afspraken hoe de overdracht kan gebeuren, loskoppelen van het ICT Netwerk ….. De opzegtermijn van de uittreding bedroeg 2 jaar en eindigde op 31/10/2023. In kader van patiëntveiligheid is geopteerd om bij de overdracht van het ziekenhuis, het ziekenhuis leeg te maken en geen opgenomen patiënten toe te laten. L. Rosseel is aangesteld als Single point of contact en heeft gans het proces begeleid. Zijn ruime expertise zijn carrière bij 5 fusies tussen ziekenhuizen was een grote meerwaarde.

Meer info over dit project?

Luc Rosseel

Partner

Tel: (+32)476 21 25 20

Luc Rosseel

Samenwerken?

Contacteer ons